Pomogáts Béla halálára

Pomogáts Béla, Alapítványunk 2023. május 1-én elhunyt elnöke irodalomtörténészként,
kritikusként és irodalomszervezőként egyaránt kiemelkedő alakja volt az elmúlt hatvan év magyar kultúrtörténetének. Könyveiben, tanulmányaiban és kritikáiban a XX‒XXI. századi magyar irodalom számos alkotójának és alkotásának szentelt figyelmet. Szellemiségének vezérlő elvei a minőség- és közösségelvűség, a klasszikus értelemben vett humanitas iránti elkötelezettség voltak, melyeket a legnehezebb körülmények között sem adott fel.

Megkülönböztetett figyelmet fordított a határon túli, azon belül elsősorban a nyugati és az
erdélyi magyar irodalomra, valamint a dunántúli, pannonnak nevezett kultúrtájra és annak alkotóira. Az egyetemességre nyitott regionalitás, a genius loci, a sovinizmussal szembenálló, a másikra szeretetteljes érdeklődéssel tekintő, öntudatos patriotizmus mind olyan kérdések, amelyek szinte valamennyi művében foglalkoztatták.

Köteteit, szervezeti tagságait, szakmai és társadalmi elismeréseit számba venni szinte
lehetetlen. Intézmény- és irodalomszervezői tevékenységét, dunántúli, közelebbről somogyi elkötelezettségét megjelent munkáin túl jól példázza, hogy 2008 és 2014 között a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, 2005-től haláláig a Takáts Gyula Irodalmi Alapítvány elnöki tisztét töltötte be.

Emlékét, szellemi örökségét megőrizzük.

Tisztelettel és szeretettel búcsúzunk!
A Takáts Gyula Irodalmi Alapítvány kuratóriuma

Egy Csokonai összejövetelen Major-Zala Lajos hévízi házában. Balról: Laczkó András, Tüskés Tibor, Péntek Imre, Cséby Géza, Pomogáts Béla, Takáts Gyula.

Kategória: Uncategorized | A közvetlen link.